Ostrożnie – strona w przebudowie! Beware – site under reconstruction!

Mini Media Sp. z o.o.

ul. Okrężna 3a

02-916 Warszawa

tel: 22 839-43-98

e-mail: slawomir.walaszczyk@minimedia.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010216

Kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN w pełni opłacony

NIP 525-20-81-265