• Atrakcyjne nośniki reklamowe w kurortach!
    Pakiety 2016/2017
  • Wielki format w powiatach!
   
 

W grudniu 2001 roku zostały przeprowadzone badania skuteczności kampanii na billboardach zostały przeprowadzone przy współpracy z Domem Mediowym Initiative Media. Model badawczy oparty został na projekcie badań Umbrella instytutu SMG/KRC. Kampania trwała łącznie 4 miesiące (sierpień – listopad). Wykorzystano ogólnopolską sieć 900 billboardów w ponad 300 miastach liczących do 100 000 mieszkańców.


 

Charakterystyka oferty
W naszej ofercie znajduje się od 1994 roku. Budowę systemu nośników rozpoczęliśmy od montażu miniboardów nad morzem, aby w obecnej chwili dysponować dwu-formatową siecią obecną na całym wybrzeżu, Mazurach i w górach. Śmiało możemy powiedzieć, ze nasze tablice można zauważyć we wszystkich kurortach wypoczynkowych.

Miniboardy i kasetony miejskie są nośnikami o różniącej się specyfice, dzięki temu doskonale wzajemnie się uzupełniają docierając do różnych grup odbiorców.  Dlatego właśnie optymalne efekty sezonowych promocji uzyskuje się poprzez zastosowanie mixu nośników, czyli połączenie obydwu formatów. Nasz dział sprzedaży pomaga w zaplanowaniu takich kampanii. Indywidualne rekomendacje zakładają odpowiednie proporcje ilościowe w odniesieniu do założonych przez klienta kryteriów, czy wysokości budżetu.

Grupa docelowa
Na wakacje wyjeżdżają najczęściej mieszkańcy dużych aglomeracji. W ubiegłych latach w 62% wyjeżdżających to osoby z miast ponad 100 000 mieszkańców.

Pakiet letni
Dociera również do bardzo atrakcyjnej i trudnej z punktu widzenia rynku mediowego grupy osób – do młodzieży. Ich udział w wyjazdach turystycznych  (przedział wiekowy 15-24 lata) wynosi 45% i jest to najbardziej aktywna grupa.

Turyści to przede wszystkim osoby pracujące umysłowo:

  • 52% wyjeżdżających to menadżerowie
  • 44% wyjeżdżających to pracownicy biurowi
  • 72% wyjeżdżających posiada wyższe wykształcenie