• Atrakcyjne nośniki reklamowe w kurortach!
    Pakiety 2016/2017
  • Wielki format w powiatach!
   
 

W grudniu 2001 roku zostały przeprowadzone badania skuteczności kampanii na billboardach zostały przeprowadzone przy współpracy z Domem Mediowym Initiative Media. Model badawczy oparty został na projekcie badań Umbrella instytutu SMG/KRC. Kampania trwała łącznie 4 miesiące (sierpień – listopad). Wykorzystano ogólnopolską sieć 900 billboardów w ponad 300 miastach liczących do 100 000 mieszkańców.


 

Charakterystyka oferty
Obecnie jest to trzy-systemowa oferta nośników zlokalizowanych we wszystkich kurortach zimowych. Sieć miniboardów i kasetonów miejskich istnieje od sezonu 1999/2000. W kolejnych latach stworzyliśmy sieć nośników skierowanych do ludzi czynnie spędzających urlop zimowy – kaseton narciarski.

Miniboardy i kasetony miejskie oraz kasetony narciarskie są nośnikami o różniącej się specyfice, dzięki temu doskonale wzajemnie się uzupełniają docierając do różnych grup odbiorców.  Dlatego właśnie optymalne efekty zimowych promocji uzyskuje się poprzez zastosowanie mixu nośników. Nasz dział sprzedaży pomaga w zaplanowaniu takich kampanii. Indywidualne rekomendacje zakładają odpowiednie proporcje ilościowe w odniesieniu do założonych przez klienta kryteriów, czy wysokości budżetu.

Grupa docelowa
Na wakacje wyjeżdżają najczęściej mieszkańcy dużych aglomeracji. W ubiegłych latach w 62% wyjeżdżających to osoby z miast ponad 100 000 mieszkańców.

Pakiet zimowy
Idealnie dociera do młodzieży i dorosłych  aktywnie spędzających czas ferii zimowych. Dzięki wykorzystaniu kasetonu narciarskiego pozwala na dotarcie do bardzo ściśle sprecyzowanej grupy docelowej. Może być wykorzystywana do kontynuacji kampanii rozpoczętych przed sezonem w dużych aglomeracjach. Południowa Polska – góry to drugi w kolejności najchętniej odwiedzany region turystyczny.

Turyści to przede wszystkim:

  • 37% wyjeżdżających to trudno dostępna grupa młodzieży w wieku 15-4 lata
  • 52% wyjeżdżających to menadżerowie
  • 44% wyjeżdżających to pracownicy biurowi
  • 72% wyjeżdżających posiada wyższe wykształcenie